DSpace Repository

Труды преподавателей на казахском языке

Труды преподавателей на казахском языке

Recent Submissions

 • Задорожная, С.Н.; Акбужурова, С.Ж. (publisher of Kostanay state pedagogical university, 2020)
  Оқу құралы 1980 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңдегі оркестрлер мен ансамбльдерге арналған Қазақстанның академиялық музыкасының дамуы туралы материалды қамтиды. Еңбекте академиялық музыканыңдамуындағы тарихи-стилистикалық ...
 • Күзембайұлы, А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
 • Сәпиев, Ә.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралы студенттерді қара-ақ графиканың түрлі техникаларында (қарындашпен сурет салу, көмірмен жұмыс істеу, тушь) жұмыстың жалпы қағидаларымен, сондай-ақ осы техникаларда жұмыстарды орындау мысалдарымен таныстырады. ...
 • ЖАКАЕВА, К.А.; ЖАКАЕВА, С.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралында студенттерге музыкалық білім берудің əдіс-тəсілдерін үйрету жəне болашақ музыка мұгалімдерің мектеп оқушыларына музыкалық тəрбие беру жұмысына дайындау мəселелері қарастырылады. Оқу құралы студенттерге, музыка ...
 • Асқанбаева, Ғ.Б.; Беркімбай, Р.Ә. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралында аналитикалық геометрияның барлық бөлімдері қамтылған. Пәннің әрбір тарауы үшін қысқаша теориялық мәліметтер беріліп, есептер жинағы ұсынылған. Оқу құралының соңында есептердің жауаптары келтірілген. Оқу ...
 • Алипбаева, Г. А.; Нурова, А.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  «Қоршаған әлемді оқыту әдістемесі» пәні оқушылардың психофизикалық дамуының бұзылуларын, өмірлік қажетті білім, шеберлік пен дағдыларды меңгерудегі қиындықтарды түзетуге немесе тегістеуге бағытталған түзету пәндері цикліне ...
 • Бегежанова, Р.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  «Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі» пәні ӛмірлік қажетті білім, шеберлік пен дағдыларды меңгерудегі қиындықтарды түзетуге және жоюға бағытталған пәндер аясына кіреді. Математика пәні ...
 • Бисембаева, Ж.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралының мазмұны «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» курсының бағдарламасына сәйкес келеді. Курстың негізгі бөлімдерінің мазмұны сызба мен кестелерде көрсетілген, бұл курстың негізгі мәселелерін бейнелейді және оны ...
 • Шрайманова, Г.С.; Тәжіғұлова, Г.О.; Утегенова, Б.М.; Ахметжанова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Ұсынылып отырған оқу құралында кәсіби мектепте және өндірісте оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны, педагогикалық қызметтің әдістері мен формалары, білім беру қызметіндегі жеке тұлғаға бағытталған тәсілдемелер баяндалады. Студентті ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Кітап негізінен шетел және балалар әдебиеті ақындарының тәлімдік, тағылымдық ақыл, нақыл, өсиет-өнеге қысқа да нұсқа тұжырымды ой ұшқындары – афоризмдерінен тұрады. Жинақтың кіріспесінде анықтама беріліп, кімдер зерттегені, ...
 • Хамзина, К.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Осы әдістемелік нұсқаулық бакалавриаттың «Білім беру» мамандықтар тобына арналған «Білім берудегі менеджмент» пәнінің типтік оқу бағдарламасы бойынша (Типтік оқу бағдарламасы 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім ...
 • Айтбенова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Ұсынылып отырған оқу құралы қазіргі кезде web–беттер құруға арналған кең қолданыстағы JavaScript тілін оқып–үйренуге арналған. Оқу құралында JavaScript тілі бойынша теориялық және практикалық сабақтарға арналған материалдар ...
 • Таурбаева, Г.О. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Практикум «Тағам өнімдері анализі» пәні бойынша зертханалық сабақтардың өткізілуіне қажетті оқу құралы болып табылады. Осы пәннің оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес дайындалды және негізінен 5В011200-Химия мамандығы студенттеріне ...
 • Кушмурзина, Д.Х.; Шинбулатова, К.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Оқу-әдістемелік құралда бастауыш сыныптың «Әдебиеттік оқу» пәнін оқытудың мәселелері, әдебиеттік оқу пәнінің білім беру жүйесіндегі маңызы, оқытылу ерекшеліктері, мәтіндермен жұмыс жасаудың әдістемесі қарастырылады. ...
 • Косжанова, А.Г.; Нупирова, А.М. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Жоғары оқу орындарнында оқитын студенттер үшін «Атом және атом ядросының физикасы» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға және атом физикасы заңдарын эксперименталды зерттеуге арналған оқу-әдістемелік құралы. Студенттердің ...
 • Кожмухаметова, А.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Оқу-әдістемелік құралында ұсынылған материал студенттердің өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы курсын терең меңгеру мен олардың өзіндік жұмыстарын белсендендіру ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік зерттеу дағдыларын ...
 • Есенова, Д.К; Есмаганбетова, Ш.К.; Маулетова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Бұл оқу құралы студенттерге мектеп жасына дейінгі музыкалық тәрбие беру әдістерін үйретумен қатар танымдық ақпарат береді. 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығында дәріс алушы студенттерге арналған ...
 • Шолпанбаева, Ғ.Ә.; Ловцова, Д.П. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Жұмыс қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, лексикалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландыруға, өзге ұлттың мәдениетімен жақын таныстыруға, мамандыққа қатысты терминдер арқылы тілдік ...
 • Оразымбетова, Б.Б.; Ахметчина, Т.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Биологияға кіріспе пәнін оқып, студенттер биологияның тарихи пайда болу сатысын, өзара байланысын қазіргі биологияның фундаментальдық мәселелерді және ғылымның методологиясын таныстырады. Биология мамандарын дайындау ...
 • Нупирова, А.М. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Оқу құралында жалпы физика курсының «Механика» және «Молекулалық физика» бөлімдеріне арналған лабораториялық жұмыстары берілген. Бөлімдер бойынша орындалатын лабораториялық жұмыстардың əдістемелік нұсқауында қолданылатын ...

View more