DSpace Repository

Browsing СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ by Issue Date

Browsing СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мұқат, Ж.Қ.; Сапа, В.Ю. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада 220-500 кВ жүйе құраушы электр желілеріндегі реактивті қуатты реттеу мəселелері қарастырылған. Кернеудің əртүрлі кластары үшін зарядтау қуатының мəндері ұсынылған. Реактивті қуаттың берілетін белсенді жəне өтелмеген ...
 • Каргулов, Д.А.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақстанда қазіргі заманғы ғылыми-техникалық саланың маңызды бөлігі ұлттық жəне салааралық ғылыми орталықтар желісін қалыптастыру болып табылады. Қолданбалы зерттеулермен қатар, олар іргелі зерттеулерді кеңейтуі керек.
 • Насырова, Л.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада қоршаған əлемді зерттеу құралы ретінде Геоинформатика мен геоматиканың қазіргі жағдайына талдау жасалады. Геоматика мен геоинформатиканың пайда болу ерекшеліктері сипатталған. Олардың арасындағы ұқсастық пен ...
 • Ғалымтаева, С.; Ибрагимова, С.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
 • Темирханова, Х.З.; Сапа, В.Ю.; Сабитбек, О.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада Күн энергетика саласындағы отандық жəне шетелдік ғалымдардың материалдары бойынша фотоэлектрлік түрлендіру (ФЭТ) принципі жəне олардың тиімділігін арттыру əдістері қарастырылған. Күн энергиясын фотоэлектрлік ...
 • Тетерюк, И.В.; Глущенко, Т.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Приведенная статья содержит структурированные статистические данные по скоростям ветра для трех населенных пунктов Аулиекольского района, и на их основании произведен расчет ключевых показателей, необходимых для оценки ...
 • Кафизов, С.Б.; Поезжалов, В.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Рассмотрены изменения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, сравнение свойств изоморфного семейства чистых кристаллов KDPи кристаллов легированных различными примесями. Показано, что благодаря ...
 • Абсеитов, А.Е; Жусупова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Статья посвящена визуализации создания игр, рассмотрению этапов разработки 2- мерной ролевой видеоигры.
 • Тұтқабай, Ж.; Акмолдина, А.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Көптеген жарықтық деңгейлері бар суреттерге қарағанда оларды алу, сақтау жəне өңдеу оңайырақ. Алайда, екілік суреттерде тек объектінің силуэті туралы ақпарат кодталғандықтан, оларды қолдану аясы шектеулі. Болашақта екілік ...
 • Коккузова, Д.Б.; Жиентаева, К.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются трудности патриотического воспитания в Казахстане. Патриотическое воспитание молодежи – это часть государственной молодежной политики страны. Являться патриотом своей страны – всегда большая честь ...
 • Талғатұлы, А.; Фазылова, А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мектеп геомерия курсын оқытудың өзіндік қиындықтары бар. Əсіресе, стереометрияның алғашқы сабақтарынан бастап кездесетін қиындықтар жоғарғы сыныптарда сабақ беретін əрбір математика мұғаліміне таныс. Стереометрия аксиомаларымен ...
 • Жақсылық, Е.Ж.; Фазылова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Өзіндік қызмет – бұл мұғалімнің қатысуынсыз орындалатын жұмыс, бірақ оның тапсырмасы бойынша, бұл үшін арнайы берілген уақытта, бұл ретте оқушылар өз күш-жігерін жұмсай отырып жəне қандай да бір нысанда ақыл-ой немесе ...
 • Жумабай, Г.Н.; Доспулова, У.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Жобалау қызметі математиканы оқытуда өте тиімді əдіс болып табылады. Бұл əдіс оқушыларды бір жалпы мəселені шешуде белсенді танымдық жəне шығармашылық бірлескен іс-шараларға тартуға негізделген. Оқушы теориялық тұрғыдан ...
 • Ерназарова, У.А.; Раисова, Г.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада орта мектеп алгебрасы курсында білім алушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту мəселесі қаралды.
 • Калелова, А.Г.; Раисова, Г.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада мектеп курсының математикасында геометриялық есептерді туындының көмегімен функцияны экстремумын анықтау арқылы шешу мəселесі қарастырылған.
 • Узакбаева, У.Г.; Фазылова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада 5 сынып оқушыларының өзін-өзі немесе бір-бірін бағалауы, оның білім беру процесіндегі алатын орны, математика сабағында критериалды бағалаудың кейбір мысалдары көрсетілген.
 • Болат, Е.Б.; Калиев, Б.К.; Епифанова, С.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье изложена реализация программы ERASMUS+ проекта «SAGRIS» в казахстанских вузах преподавателями Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова на примере анализа зарубежного опыта в ...
 • Еркен, Ə.Б.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Жұмыста қанықпаған топырақтағы жылу алмасу процесінің кері есебі зерттеледі. Шеткі жағдайлары бар жалпыланған жылу өткізгіштік коэффициентін анықтаудың математикалық моделі қарастырылады. Жер бетіндегі топырақ пен ауа ...
 • Қайдарова, Н.Т.; Ерсултанова, З.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазіргі заман – ғылым жəне ақпараттық технологиялардың дамып жатқан заманы. Уақыт өткен сайын ақпараттың таралуы мен қолданылуы əрдайым өзгеріп, жаңара түсуде. Кейінгі кезде ақпараттар көлемінің артуы мен компьютерлік ...
 • Турсынбекова, Г.Ж.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Адамдар өз құпияларын қорғауға бейім. Ақпараттық технологиялардың дамуы, олардың адам қызметінің барлық салаларына енуі ақпараттық қауіпсіздік проблемалары жыл сайын өзекті болып, сонымен бірге күрделене түседі. Ақпаратты ...

Search DSpace


Browse

My Account