DSpace Repository

Browsing СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ by Title

Browsing СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ by Title

Sort by: Order: Results:

 • Талғатұлы, А.; Фазылова, А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мектеп геомерия курсын оқытудың өзіндік қиындықтары бар. Əсіресе, стереометрияның алғашқы сабақтарынан бастап кездесетін қиындықтар жоғарғы сыныптарда сабақ беретін əрбір математика мұғаліміне таныс. Стереометрия аксиомаларымен ...
 • Узакбаева, У.Г.; Фазылова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада 5 сынып оқушыларының өзін-өзі немесе бір-бірін бағалауы, оның білім беру процесіндегі алатын орны, математика сабағында критериалды бағалаудың кейбір мысалдары көрсетілген.
 • Тұтқабай, Ж.; Акмолдина, А.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Көптеген жарықтық деңгейлері бар суреттерге қарағанда оларды алу, сақтау жəне өңдеу оңайырақ. Алайда, екілік суреттерде тек объектінің силуэті туралы ақпарат кодталғандықтан, оларды қолдану аясы шектеулі. Болашақта екілік ...
 • Алипбаев, Т.Б.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада біртекті топырақтың диффузия коэффициентін анықтаудың дифференциалды мəселесін шешу үшін априорлық бағалауды алудың бір нұсқасы келтірілген. Априорлық бағалау топырақтың термофизикалық параметрлерін зерттеудің ...
 • Сеилова, А.М.; Новак, Ю.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются проблемы артериального давления при физической нагрузке студентов. Проанализированы особенности сердечно-сосудистой системы студентов 3 курса специальности 5В060700 – Биология Костанайского ...
 • Жаксылыкова, А.; Абатов, Н.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Əдетте əртүрлі жағдайларда нақты жүйелердің мінез-құлқын бақылау немесе осы жүйелерді өзгерту қиын, кейде мүмкін емес. Модельдер бұл мəселені шешуге көмектеседі. Жүйенің моделін құра отырып, сіз оның бастапқы күйіне бірнеше ...
 • Турсынбекова, Г.Ж.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Адамдар өз құпияларын қорғауға бейім. Ақпараттық технологиялардың дамуы, олардың адам қызметінің барлық салаларына енуі ақпараттық қауіпсіздік проблемалары жыл сайын өзекті болып, сонымен бірге күрделене түседі. Ақпаратты ...
 • Абсеитов, А.Е; Жусупова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Статья посвящена визуализации создания игр, рассмотрению этапов разработки 2- мерной ролевой видеоигры.
 • Насырова, Л.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада қоршаған əлемді зерттеу құралы ретінде Геоинформатика мен геоматиканың қазіргі жағдайына талдау жасалады. Геоматика мен геоинформатиканың пайда болу ерекшеліктері сипатталған. Олардың арасындағы ұқсастық пен ...
 • Муратов, М.М.; Сарина, А.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Современные информационные технологии очень быстро развиваются, позволяя человечеству использовать их в работе, учебе, в повседневной жизни. Новейшие тенденции оказавшиеся самыми успешными: Гиперавтоматизация, «Многоканальное» ...
 • Мэлсова, Н.Ш.; Махатова, В.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада пайдаланушыларды аутентификациялау, рұқсатсыз қараудан қорғау үшін пайдаланушы деректерін шифрлауға деректер базасының серверлерінде криптографиялық əдістерді пайдалану талқыланады. Кестелерге жолдар салынған ...
 • Кафизов, С.Б.; Поезжалов, В.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Рассмотрены изменения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, сравнение свойств изоморфного семейства чистых кристаллов KDPи кристаллов легированных различными примесями. Показано, что благодаря ...
 • Токмагамбетов, А.Қ.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қанықпаған аймақта ылғалдың қозғалуының сызықты емес моделін қолдана отырып, дифференциалдық теңдеудің ең жоғары туындысы кезіндегі коэффициентін жəне топырақтың диффузиялық коэффициентін есептеу əдісі жасалды. Мақалада ...
 • Жумабай, Г.Н.; Доспулова, У.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Жобалау қызметі математиканы оқытуда өте тиімді əдіс болып табылады. Бұл əдіс оқушыларды бір жалпы мəселені шешуде белсенді танымдық жəне шығармашылық бірлескен іс-шараларға тартуға негізделген. Оқушы теориялық тұрғыдан ...
 • Досымбекова, А.Қ.; Кантуреева, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Сіз өзіңіздің веб-сайтыңыздағы жұмыс статистикасы арқылы студенттерді жұмысқа орналасу перспективаларын көрсетуге болады. Бұл статистика сіздің оқу орныңыздың студенттерді кəсіби қызметке қалай дайындайтындығы туралы үлкен ...
 • Қайдарова, Н.Т.; Ерсултанова, З.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазіргі заман – ғылым жəне ақпараттық технологиялардың дамып жатқан заманы. Уақыт өткен сайын ақпараттың таралуы мен қолданылуы əрдайым өзгеріп, жаңара түсуде. Кейінгі кезде ақпараттар көлемінің артуы мен компьютерлік ...
 • Тайрбергенова, Д.Б.; Демина, Н.Ф. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматривается тема инклюзивного образования на уроках физики. Целью статьи является выявление основных направлений работы с детьми с ОВЗ, анализ проблемы инклюзивного образования школьников с ОВЗ, изучение ...
 • Тетерюк, И.В.; Глущенко, Т.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Приведенная статья содержит структурированные статистические данные по скоростям ветра для трех населенных пунктов Аулиекольского района, и на их основании произведен расчет ключевых показателей, необходимых для оценки ...
 • Наурызова, А.С.; Ысмагул, Р.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В этой статье рассматриваются линейные дифференциальные уравнения с частными производными, дается краткое описание их применения в областях науки. Была изучена линейность и линейный оператор, также были рассмотрены ...
 • Агеев, Д.Н.; Поезжалов, В.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Современные лазерные системы достигли очень больших мощностей, но их мощность ограничена применяемыми оптическими материалами. Мощность лазера может достигать порядка тераватт но оптические материалы не выдерживают таких ...

Search DSpace


Browse

My Account