DSpace Repository

Browsing Труды преподавателей by Issue Date

Browsing Труды преподавателей by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Айтбенова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2015)
  Ұсынылып отырған оқу құралында «Web-дизайн негіздері» курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтарға арналған материалдар қамтылған, әр тақырып соңында бақылау сұрақтары мен өзіндік тапсырмалар берілген. Мұндағы ...
 • Цыганова, А.Д. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Данное пособие предназначено для студентов естественно-математического факультета специальности 5В011100 Информатика и представляет собой руководство по освоению навыков разработки и реализации алгоритмов решения задач ...
 • Жұмағалиева, Б.М. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Жаратылыстану-математика факультетінің жаратылыстану ғылымдары кафедрасының химия мамандығының тәрбиелік жұмыстарында жоспарланған тақырыптардың сыртында, әр жылға сәйкесті Қазақстан Республикасының елеулі кезеңдері – ...
 • Хасанова, С.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Ұсынылып отырған оқу құралының бірінші тарауында бастауыш мектепте информатиканың пропедевтикалық курсын оқытудың мақсаты мен міндеттері, оқу мазмұны, бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқытуды ұйымдастыру әдістері, ...
 • Брагина, Т.М. (2016)
  В учебном пособии приведены лекционные материалы по дисциплине «Почвенная зоология». В ходе изучения дисциплины учащиеся знакомятся с почвой как средой обитания, основными систематическими и экологическими группами почвенной ...
 • Комиссаров, С.В.; Жигитов, А.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  В учебном пособии представлены лабораторные работы, которые направлены на выработку у студентов навыков необходимых для проектирования технологических процессов и участков механосборочных цехов, методов обработки заготовок ...
 • Оспанова, Ш.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Бұл оқу құралында C++ тілінде бағдарламалаудың негізгі құрылымдары қарастырылған, көптеген практикалық тапсырмалар енгізілген. C++ тілінің негізі – тапсырмаларды алгоритмдеу және бағдарламалау тәсілдері біртұтас қарастырылады. ...
 • Амирова, Е.Л. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебно-методическое пособие по английскому языку предназначено для студентов факультета иностранных языков I и II курсов, также студентов полиязычных групп с целью расширения лексического запаса, формирования коммуникативных ...
 • Утегенова, Б.М.; Шумейко, Т.С.; Шалгимбекова, А.Б.; Данилова, В.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Бұл оқу құралда мектептегі инновациялық үдерістің мазмұны, мағынасы және әдіснамалық негіздері ашылған. ААҚ «Назарбаев зияткерлік мектептердің» оқу мен оқытудағы тәжірибелері, жаңа бағыт - бағдарлары кіріктіру жөнінде және ...
 • Назмутдинов, Р.А.; Каирова, Б.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Әдістемелік құралда жастардың моралдық-этикалық принциптері мен ішкі тұлғалық мәдениетін нығайтуға арналған теориялық-практикалық материалдар қарастырылған. Өскелең жас ұрпақтың коррупция (жемқорлық) сияқты әлеуметтік ...
 • Исмагулова, Г.К.; Бурмагина, Л.А.; Дощанова, Б.М.; Рахметова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса языковых специальностей, изучающих немецкий язык как второй иностранный. Пособие включает лексический материал по темам: «Jugendmode» , «KulturundKunst: Theater», «Reise. ...
 • Көбеев, М.С.; Оразымбетова, Б.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Қазіргі таңда биология пәнінен зертханалық және практикалық сабақтарды өткізудің жалпыға бірдей қабылданған жан-жақты әдістемесі жоқ екендігін айта кеткеніміз жөн. Дегенмен, іс жүзінде шағын жинақты мектепте зертханалық ...
 • Подавец, О.Д. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебно-методическое пособие «Plagiarism and ways of itsavoidance» предназначенo как для студентов факультета иностранных языков, так и для всех желающим, кто заинтересован в формировании культуры написания академического ...
 • Шилов, И.А.; Ковш, Н.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебно-методическое пособие составлено для студентов специальности «Физическая культура и спорт». Учебный материал направлен на закрепление и углубление знаний студентов по теории и методике физической культуры и спорта, ...
 • Калжанов, М.У. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  В учебном пособии даны основные математические модели, используемые в психологии. Представлены основные статистические понятия, алгоритм подготовки данных к математической обработке. Изложены основные виды распределений ...
 • Күзембайұлы, А.; Әбіл, Е.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Оқу құралы тарихшы мамандарды дайындауда ерекше орын алатын тарихнама пәніне арналған. Кітапта әлемдік тарихнамалық процеске толық сипаттама беріледі. Сонымен қатар авторлар ХҮІІІ ғасырда қалыптасып осы күні әлемдік деңгейге ...
 • Айдыналиева, Н.А.; Мукалиева, Б.Х. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Жоғары оқу орнындағы студенттердің бойында эстетикалық талғам сезімін дамыту үшін олардың тәлім-тәрбиемен ұштасуын қарастыру қажет. Сондықтан да болашақ мұғалімдер үшін эстетикалық тәрбие маңызды болып келеді.Құрастырушылардың ...
 • Жакебаева, М.Г.; Сухова, А.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса языковых специальностей, изучающих французский язык как второй иностранный. Пособие включает лексический материал по темам: «Famille», «Francophonie», «Ecologie», ...
 • Жаркова, В.И.; Конвисарова, Л.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Пособие включает разработки практических занятий по лекционному курсу «Филологический анализ художественного текста». Даны планы занятий, вопросы и задания для самостоятельной работы студентов, список необходимой ...
 • Жакаева, С.А.; Айсина, С.Т. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Методическое пособие представляет интерес для кураторов студенческих групп. Пособие раскрывает сущность роли куратора, содержит методические рекомендации по организации и проведению кураторских часов, а также разработки ...

Search DSpace


Browse

My Account