DSpace Repository

Вестник КГПИ 2022 №3

Вестник КГПИ 2022 №3

 

Recent Submissions

 • Уксикбаева, М.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Соңғы он жылдықта Батыс Қазақстанда табиғи сулар мен қоршаған ортаның ластануын кеңінен қадағалауда. Батыс Қазақстан облысы шаруашылық-ауыз сумен қамтылуы тапшылықты аймақ болып табылатындықтан, соңғы кездерісумен жабдықталу ...
 • Ещанова, А.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В статье обсуждается результаты модернизации закона за последние 20 лет о лишении прав управления транспортными средствами. В действующем варианте регламентации административно-правовой ответственности за правонарушения в ...
 • Бəкір, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада Робототехника балаға шығармашылық, инженерлік жəне шығармашылық ойлауды дамытуға көмектесетіні туралы жазылған. "Робототехника" оқу пəнінің мазмұны оның проблемалық бағдарланған кешенді пəндерімен (информатика, ...
 • Тюлеев, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В статье проводится анализ новизны термина «новая журналистика», приводятся случаи его применения на различных этапах развития современных СМИ. Рассматривается необходимость уточнения условной квалификации «новый журналист» ...
 • Ерланова, Ұ. Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  21 ғасырда күнделікті өмірде кездесетін мəселелер күрделене түсуде. Əрбір адам үшін математиканың нақты өмірдегі рөлін білу жəне түсіну маңызды, сондықтан адам қоғамның сындарлы, қамқор жəне ойлы мүшесі болу қажеттіліктерін ...
 • Тоқтар, С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Соңғы екі онжылдықта математика мұғалімдері өз пəнін тиімді оқыту үшін оны қаншалықты терең білуі керек екенін түсінуге күш салды. Зерттеушілер білімнің бұл түрін оқытуға арналған математикалық білім деп атады. Соңғы ...
 • Қалымбетова, Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мұғалімнің ең тиімді шешімдерінің бірі – ол сыныпта өткен тақырыпты талқылау кезінде оқушылардың ойын қабылдау. Бұл мақалада оқушылардың ойлары мен ұсыныстарын қарастыратын мұғалімнің шешімдерімен байланысты мəселелер ...
 • Bekmukhambetova, L.S.; Ibraeva, R.G. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  In work results research of social and pedagogical monitoring activity of school students of Kostanay concerning sports activity are presented. It is carried out social and pedagogical monitoring which was directed on ...
 • Ысқақова, Ш.Ғ.; Сабыржан, Н.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Нөлдік морфема – тіл білімінің енді дамып келе жатқан, кенже қалған саласы. Берілген мақала Төлен Əбдіктің шығармаларындағы ауыспалы нөлдік морфеманың қолданысын зерттеуге арналған.
 • Божекенова, Ж.Т.; Кожмухаметова, А.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада CLIL технологиясын қолданудың артықшылықтары мен қиындықтары туралы айтылады. Бұл технологияны оқу процесіне енгізудің негізгі теориялық ережелері, əдістемелік принциптері мен үлгілері, сонымен қатар оны «Цитология ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Бектемисова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада Ыбырай Алтынсарин шығармаларында кездесетін теңеу мен эпитеттің қолданылу ерекшелігі, ағартушының теңеу мен эпитетті берудегі озық ойлары, олардың тəрбиелік мəні толығымен талданған. Сондай-ақ, осы тақырып аясында ...
 • Ысқақова, Ш.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада говорлардағы тұрақты түрде қалыптасқан, жасалуында, мағынасында, қолданылуында ерекшелігі бар күрделі етістік тұлғалар, олардың жасалу үлгілері қарастырылған.
 • Бекбосынова, А.Х.; Туребаева, А.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада көнекөз қазақ мақал-мəтелдеріне заманауи нұсқасымен салыстырмалы тұрғыда талдау жасалған. Берілген мақала қазақ мақал-мəтелдерінің заманауи нұсқасын зерттеуге арналған.
 • Дёмина, Н.Ф.; Москаленко, А.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В статье обсуждаются результаты компьютерного моделирования взаимодействия метеороидов с атмосферой Земли. Модель, разработанная на основе уравнений физической теории метеорных явлений, позволила исследовать влияние различных ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Туребаева, А.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада қазақ мақал-мəтелдеріне өзге тілдердегі мақал-мəтелдермен салыстырмалы теориялық тұрғыда талдау жасалған. Берілген мақала қазақ, ұйғыр, араб мақал-мəтелдерінің ұлттық-мəдени сипаты, қолданыс ерекшелігін зерттеуге ...
 • Брагина, Т.М.; Рулёва, М.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В настоящей статье приводятся сведения об основных направлениях и итогах работы IV Международной научной конференции «Биологическое разнообразие азиатских степей», состоявшейся 14 апреля 2022 года на базе Педагогического ...
 • Сатбаева, А.Т.; Мырзағалиева, Қ.М.; Оспанұлы, С.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  1864 жылы 8 қаңтарда Ыбырай Алтынсариннің Торғайда қазақ даласында бұрын-соңды болмаған жаңа үлгідегі мектеп ашып, оның өзіне ғана тəн ерекшелігі бар бағдарламасын, оқу-құралдарын жинаушы, жазушы, құрастырушы, шаруашылық ...
 • Ерманова, С.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Қазақ халқының басын құрайтын ежелгі тайпалардың көпшілігі Оғыз қағанға бағынғанын ескерсек, «Алты Алаш» – деген ұғымды оғыздың алты ұлына ерген ел деп те түсінуге болады. Бұл тұрғыдан алғанда Алаш деген ортақ түріктік ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Қуанышбаева, Г.Ш.; Жақсылық, А.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Берілген мақала ұлт тарихындағы кемеңгер, мəшһүр, дана тұлға Қорқыт мұрасын, қазынасын, халқымыздың шығармашылық даналығын, философиялық дүниетанымын, ғажайып күйшілік қабілетін терең танытуға бағытталған. Қорқыт ата кітабы ...
 • Оспанұлы, С.О.; Мырзағалиева, Қ.М.; Нұрсұлтанова, А.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Қ. Жұмаділов романдарында Ұлт ұстазы А. Байтұрсынұлы есімі жиі қайталанады. Мақалада оның себебі, 1916 жылдары Қытай еліне ауып кеткен Қытай қазақтарының оралуына елеулі үлес қосқан жазушы Қ. Жұмаділовтің азаматтық ерлік ...

View more