DSpace Repository

Browsing Материалы международной научно-практической конференции к 180-летию Ы.Алтынсарина "Просветительские идеи Ы.Алтынсарина: истоки, развитие, современность" by Issue Date

Browsing Материалы международной научно-практической конференции к 180-летию Ы.Алтынсарина "Просветительские идеи Ы.Алтынсарина: истоки, развитие, современность" by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Оспанов, С.; Мырзагалиева, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Как известно, 8 января 1864 года Ибрай Алтынсарин открыл в Торгае в казахских степях беспрецедентную школу, где собирал, писал, составлял и вел хозяйственный учет. Поэтому в статье мы не будем на этом останавливаться, а ...
 • Кыдралина, А.Т.; Нуркина, С.Т.; Гошовская, А.Л. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің білім беру жолындағы атқарған игі істері сипатталған. Сондай-ақ алғашқы ашылған мектептің жұмысы баяндалады. Мақалаға арқау болған жанның тек ағартушылық қызметі ғана емес, шығармашылық ...
 • Морозова, Ю.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Данная статья посвящена актуальной проблеме нашего времени – интернет-зависимости подростков. С каждым годом растет число молодых людей зависимых от интернета, поэтому необходимо уделять особое внимание изучению и ...
 • Мырзагалиева, Ф.Ш.; Жабагина, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақала ұлы ұстаз, қазақ халқының ұлы, əйелдер білімінің негізін қалаушы, жерлесіміз Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына арналған. Өскелең ұрпақты меркантильді жəне қатал уақытта тəрбиелеуге жəне осы күрделі білім ...
 • Нурпеисова, А.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің оқу-ағарту саласына қосқан үлесі жəне білім беру саласындағы ұлы ағартушының мұрасының өзектілігі туралы айтылады.Сонымен қатар,Ыбырай Алтынсариннің қазақ балалар əдебиетіне қосқан үлесінің ...
 • Макеева, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық педагогикалық қызметін, оның ұлттық тарихында қалдырған мұрасын зерттеп қазіргі заман талабына сəйкестігін сипаттауға тырысқан.
 • Макенова, М.А.; Аубакирова, Г.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Қазақ балалары үшін ана тілінде аса бай əңгімелер мен өлеңдер жазып, Алтынсарин қазақ əдебиеті тарихында жазушы-суретші ретінде Абаймен бірге лайықты орын алды. Оның шын жүректен, шынайы жазылған шығармалары, балалардың ...
 • Мухамедов, Т.А.; Баяхметова, А.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  «Ыбырай Алтынсарин жəне оның жетістіктері» мақаласында Ыбырайдың өзінің халқы үшін атқарған жұмыстары мен білім саласына əкелген көптеген жаңашылдықтары жайлы карастырылады. Ыбырай Алтынсарин қандай белеске жетседе жұмысын ...
 • Махамбетова, Г.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақала Ыбырай Алтынсариннің Қазақстанның білім беру жүйесіне қосқан үлесі тулалы. Онда жеке тұлғаның, қоғамның жəне мемлекеттің қажеттіліктеріне бағытталған білім беру идеялары мен жаңашыл мұғалімнің дидактикалық принциптері ...
 • Мукушева, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада ауыл мектептерінің қазіргі жағдайы, шағын жинақты мектептердегі педагог кадрлардың жетіспеушілік мəселесі жəне оны шешудің жолдары ұсынылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды ...
 • Лапатиева, К.Ю. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье актуализирована проблема повышения качества подготовки сестринского персонала в современных условиях, сделан вывод о необходимости ее решения путем модернизации непрерывного медицинского образования, требованиям ...
 • Кравченко, Т.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье описывается структура учебника биологии по обновленному содержанию образования, как важного компонента современного образовательного процесса. Автором приводятся примеры заданий, направленных на развитие функциональной ...
 • Жанбурбаева, Ж.Б.; Мукенова, А.Д. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье рассматривается вклад Ыбырая Алтынсарина в просвещение и воспитание молодежи. Авторы отмечают актуальность мыслей Ы. Алтынсарина для молодого поколения, указывает, что своим творчеством он старался воспитывать в ...
 • Кармысова, У. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Ағылшын тілін тиімді үйренудің көптеген жолдары бар, олардың бірі ұялы телефонның болуы. Шынында да, көп жағдайда адамның курстарда оқуға, фильмдерді көруге немесе шет тілінде кітап оқуға көңіл бөлуге уақыты жетпейді. ...
 • Журтукова, А.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье раскрываются закономерности, основные принципы и особенности методики в работе с родителями, воспитывающие детей с ограниченными возможностями в здоровье. Использования различных современных технологий в обучении ...
 • Ордашева, М.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В данной статье рассматриваются проблемы подготовки учителей изобразительного искусства. Одним из основ подготовки является профессионально-эстетическая готовность будущих учителей изобразительного искусства. Сделан анализ ...
 • Жусупбекова, С.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Ұсынылған мақалада коммуникативтік креативтілігін таныта алатын, яғни өзара қарым- қатынаста сөйлеу əдебі, тілдік мазмұны, зияткерлік ақыл-ой өрісі, шығармашылық дарындылығы дамыған, стандартты емес ерекше ойлайтын, жылдам ...
 • Нурпеисов, Т.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье говорится об учебнике как самом доступном способе развития креативного мышления. Учебник является связующим звеном между обучающимся и развитием у него креативного мышления.
 • Ракижанова, А.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Статья посвящена видению личности учителя Ыбраем Алтынсариным. Обращается внимание на роль педагога-учителя в сложном процессе образования, влияние его знаний и умений на успешность решения задач обучения.
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Кешегі Кеңестік заманда «Революцияға дейін Қазақстанда қазақ халқының сауаттылық деңгейі өте төмен болды» делініп келді. Олар діни оқу орындарын есепке алмай, қалың қараңғы халықты оқытып, тəлім- тəрбие беріп, мəдениетті ...

Search DSpace


Browse

My Account