Now showing items 21-32 of 32

  • ОТБАСЫ – ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ҮДЕРІСІНІҢ ЖЕТЕКШІ ИНСТИТУТЫ 

   Сәбитбек, Жанерке; Шалгимбекова, Алия Батырхановна (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. «Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев бастама жасаған «Қазақстан – 2050» стратегиясының түйінді мақсаттарының бірі болып табылады. Келешегіміздің ...
  • ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА ПАЙДАЛАНУ 

   Сартаев, Рауан; Қалиев, Дастан Дүйсенұлы (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада оқушылардың бос уақытын шығармашылыққа падаланудың жолдары берілген. Атап айтқанда оқушылардың қазіргі таңдағы киноға деген қызығушылықтарын пайдалы іс-әрекетке айналдыру жолдары берілген. ...
  • ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

   Алимгасинова, Гульшат; Лантух, Яна; Заяц, Мария; Мнайдарова, Светлана Сейтжановна (2019-04-19)
   Бұл мақалада мұғалімнің портфолиосы кәсіби құзыреттілік өсуінің көрсеткіші ретінде түсіндіріледі. Теориялық бөлігінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілік тұжырымдамасын және мәнін қамтиды. Мұғалім құзыреттілігіне тұжырымдамасына, ...
  • ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

   Жуматова, Динара Саматовна; Бекенова, Аcия Кыкпаевна (2019-04-19)
  • РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

   Дордий, Ирина Олеговна; Кияшко, Ирина Анатольевна; Молокова, Алина Андреевна; Мнайдарова, Светлана Сейтжановна (2019-04-19)
   Лидерство - это не личные качества, а система взаимоотношений в коллективе, когда один человек (лидер) проявляет инициативу и берет на себя ответственность за действия и возможные их последствия. В проекте представлено ...
  • РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

   Маусынбаева, Дилара Сайлаубаевна; Амединова, Жанель Ораковна; Мнайдарова, С.С. (2019-04-19)
   Мақалада болашақ мұғалім-студенттердің кәсіби дайындық тақырыбы көтеріледі. Педагогикалық жасақтар студенттердің балалармен практикалық жұмыс дағдыларын жетілдіру үшін тиімді құрал болып табылады деп санайды. Нәтижесінде ...
  • «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ҚҰРУҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

   Қуанышбекова, Назым; Утегенова, Бибикуль Мазановна (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің ұлттық сана – сезімдерін жаңғыртуда «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізін айқындап, колледж студенттерінің әлеуметтік жоба құруға педагогикалық қолдау көрсетудің ...
  • СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПЕРЕХОДА ОТ ОБУЧЕНИЯ К САМООБУЧЕНИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ 

   Бережнова, Е.В. (2019-04-10)
   Мақала авторы ақпараттық қоғамда оқытудан өзін-өзі оқытуға көшу қағидатының өзектілігі шиеленісіп отырғанын атап өтті, өйткені оны іске асыру білім алушылардың үздіксіз білім алуын қамтамасыз ететін оқу-зерттеу іскерліктері ...
  • ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

   Абдрахманова, Асель Бериковна; Басанова, Жансая Мирамовна; Иванова, Елена Николаевна (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. Мектеп оқушыларының патриоттық және азаматтық әрбиесі мәселесі қазіргі қоғамда өзекті болып табылады. Жасөспірімдер үшін мемлекеттің қалыптасу тарихы туралы ақпаратты іздестіруге белсенді қатысуды ...
  • ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

   Вайленко, Мария Евгеньевна,; Дзыгало, Марина Александровна,; Бондарь, Лидия Александровна (2019-04-19)
   Тема технологического подхода в обучении актуальна, так как особенности современной педагогической технологии заключается в том, что любая технология, ее разработка и применение требуют высокой активности педагога и учащихся. ...
  • УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

   Моркель, Екатерина Андреевна; Равинская, Валерия Александровна; Фирсова, Полина Анатольевна (2019-04-19)
   "Заманауи мектепте инновацияны басқару" тақырыбындағы ғылыми жоба білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу мәселелерін және қазіргі мектепте инновацияны басқару бойынша әдістемелік ұсынымдарды баяндайтын ...
  • «ӨЗ БАҒЫТЫНДЫ ТАП» БАҒДАРЛАМАСЫ КӘСІБИ БАҒДАРЛАУДЫҢ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ 

   Қайырғали, Нұрымжан; Қалиев, Дастан Дүйсенұлы (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада түзету мектебін де кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастырудың практикалық тәжірибесі ұсынылған, түзету мектебінде кәсіби бағдар беру жұмысының формасы ретінде "өз жолынды тап" бағдарламасының ...