Now showing items 1-3 of 3

  • БІЛІМ БЕРУ ТƏЖІРИБЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТƏСІЛДЕР 

   Қонарбаева, Бақтыгүл Қыстауовна (2018-11-23)
   Аннотация Осы жазылған мақала педагогтардың жаңа əдіс тəсілмен білім беру. Тəрбиенің дамуында жақсы нəтижеге қол жеткізу үшін оқытушылар мен студенттердін арасындағы қарым қатынастың жақсы болуы. Заман ...
  • СОЗВУЧИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

   Мнайдарова, Светлана Сейтжановна; Ахманова, Камила Бауржановна (2018-11-23)
   Аннотация Таңдалған тақырыптың өзектілігі жас ұрпақтың ұлы отандастарымыздың өмірбаяндарын жəне педагогикалық ғылымға қосқан үлесін зерттеуге қызығушылық тудырады. Аннотация Актуальность выбранной ...
  • ШӘКӘРІМ ЖӘНЕ ЖАН ЖАК РУССО 

   Сейсекенова, А.Б.; Есіркепова, К.Қ. (2018)
   В статье рассматриваются общие типологические проблемы произведений Шакарима Кудайбердыулы и французского мыслителя Жан Жак Руссо.