DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫ Библиографиялық көрсеткіш / НАСЛЕДИЕ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА Библиографический указатель 

  Ахметов, Т.Ә.; Оспанов, С.О. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016-12)
  Ыбырай Алтынсариннің туғанына 175 жыл толуына орай дайындалған бұл көрсеткіш ұлы ұстаз мұрасы жөнінде 1879 – 2015 жылдар аралығында жарық көрген деректер көзін қамтиды. Библиографиялық көрсеткіш негізінен қазақ, орыс ...
 • АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

  Суюндикова, Ж.Т. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016-12)
  Бұл оқу құралында адам экологиясының даму тарихы, мақсаты, міндеттері және адам экологиясының зерттеу объектісі; адам экологиясының аксиомалары; адам экологиясының ғылым жүйесіндегі орны; бөлімдері мен негізгі бағыттар; ...
 • ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІР ПСИХОЛОГИЯСЫ 

  Каирова, Б.К.; Тойымбетова, Д.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016-12)
  Отбасы жеке тұлғаның тағдырын анықтайтын, оның әлеуметтенуіне әсер ететін әлеуметтік-мәдени институт ретінде қызмет атқарады. Қазіргі жаһандану кезінде отбасы осы қызметті толық атқара алмай, маңызы төмендеп бара жатқан ...
 • КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

  Дорошок, Е.Л.; Данилова, В.В.; Кинжабаева, А.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016-10)
  В сборнике даются методические рекомендации эдвайзеру-куратору по сплочению студенческой группы, укреплению межличностных отношений, проведению индивидуальной работы со студентами на основе коммуникативных аспектов ...
 • WEB-дизайн негіздері 

  Айтбенова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2015)
  Ұсынылып отырған оқу құралында «Web-дизайн негіздері» курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтарға арналған материалдар қамтылған, әр тақырып соңында бақылау сұрақтары мен өзіндік тапсырмалар берілген. Мұндағы ...

View more