Now showing items 1-3 of 3

  • CLIL ФОРМАТЫНДАҒЫ ОҚЫТУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

   Даулетбаева, Г.Б.; Ерсултанова, З.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
   Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үнемі дамуда. Ағылшын тілін білу ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жаңа технологияларды игеруге мүмкіндік береді. Осыған байланысты соңғы жылдары ...
  • ОҚЫТУДА CLIL ƏДІСІНІҢ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

   Нурсултанова, Каракозайым Абатовна; Кинжекеева, Гульмира Муратовна (2019-02-15)
   Мақалада пəн мен тілді кіріктіріп оқыту тəсілі (CLIL) (Content and Language Integrated Learning) оқытуда тілдік дайындау жүйесінде инновациялық əдісі ретінде жалпы сипаттамасы қарастырылған. CLIL-оқытудың артықшылықтары ...
  • ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА 

   Danilova, V.V.; Tolemis, Zh.S. (2018)
   This article deals with some examples of CLIL-based exercises used at the lesson of biology in Kazakhstani schools. This is an attempt to demonstrate the connection of biology or any other science with the English language.