Now showing items 1-1 of 1

    • СОФЫ СМАТАЕВТЫҢ ЖАЗУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ МЕН ЕҢБЕКТЕРІ 

      Еришева, Т.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2015-10)
      Мақалада қазақ халқының белгілі жазушысы Софы Сматаевтың еңбектері қарастырылады. С. Сматаевтың тарихи тақырыпқа жазылған «Елім-ай», «Жарылғап батыр», «Мейрамсопы-Қарқабат» жəне т.б. шығармалары талданады. Жазушының негізгі ...