DSpace Repository

Browsing Вестник КГПИ 2017 №1 by Issue Date

Browsing Вестник КГПИ 2017 №1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Әбіл, Е.А.; Кузембайулы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Статья является сокращенным вариантом доклада на научно-теоретической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения академика М.К. Козыбаева. Она посвящена вкладу Козыбаева М.К. в разработку методологических проблем ...
 • Назмутдинов, Р.А.; Пряхин, Е.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В статье рассматриваются проблемы социальной адаптации младших школьников. Выявлена соотнесенность явлений «социальная адаптация» и «мотивация учебной деятельности», которая прослеживается в социальной и познавательной ...
 • Еслямов, С.Г. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В статье приведен обзор понятий и методов, применяемых при построении моделей обучаемых. Авторы рассматривают различные подходы к моделированию знаний и умений обучаемого, структуры модулей обучаемого, а также виды моделей ...
 • Ахмет, Д.С.; Таурбаева, Г.О. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада жоғары оқу орны студенттері және әсіресе мектеп оқушыларының ғылыми жұмысын жүргізуде пайдалануға болатын қол жетімді, арнайы приборлардың болуын қажет етпейтін әдістеме ұсынылған. Бұл әдістеме нитрат-иондарының ...
 • Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала ұлт-азаттық қозғалыстарихында жиі қайталанатын «көтеріліс», «соғыс», «қозғалыс» сөздерінің мәнін ашуға арналған. Автор сөздіктердегі осы терминдердің түсінігін салыстыра зерттей отыра, қазақ тарихындағы ұлт-азаттық ...
 • Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала академик М.Қ. Қозыбаевтың туғанына 85 жыл толу қарсаңында ұйымдастырылған конференциядағы баяндаманың негізінде жазылған. Автор академик еңбектерінде қазақ тарихының қазан төңкерісіне дейінгі тарихындағы методологиялық ...
 • Trifonova, L.I. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Nowadays, there is only a small amount of companies that do not use marketing communications in their activity. Without them, the company becomes as if “deaf and dumb”. The impossibility of communication, of the maintenance ...
 • Жаркова, В.И.; Форманюк, Е.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В статье выявляются особенности поэтики романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Освещаются такие вопросы, как функциональная и психологическая нагрузка сновидений в художественном мире писателя. Проводится сопоставление фактов ...
 • Ли, О.В.; Матвеева, Н.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Статья посвящена технологическому аспекту использования песо¬ной терапии в работе психолога дошкольного образовательного учреждения. В статье представлены основные этапы проведения песочной терапии: конструирование картины ...
 • Балғабаева, Г.З.; Кенжебай, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Билер институтының құқықтық қатынастардағы рөлін бағалай ке¬ле, олардың (билердің) сот қызметін жүргізген кездегі әділеттілігіне, данышпандығына, көрегендігіне және оған деген халық сенімінің шексіздігіне таң қалмасқа ...
 • Амантаева, А.Б.; Антаев, Ж.Т.; Разуваева, М.В.; Ярочкина, Е.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье представлен теоретический материал по вопросам формирования правовой системы современного Казахстана. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание законов, а также деятельность ...
 • Абдимоминова, Д.К.; Жигитов, А.Б.; Комиссаров, С.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Целью статьи является актуализация проблем изменения содержания образовательной области «Технология» в соответствии с современными требованиями времени, а также иллюстрация деятельности кафедры «ФМиОТД» по решению данных ...
 • Еркін, Қ.; Хамзина, К.Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада баланы бесікке бөлеу қазақ халқына тән ұлттық құндылық екендігі және бесіктің тәрбиелік ерекшелігі жайлы баяндалады.
 • Кенжалиев, Д.И.; Сандал, Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Бұл мақалада біз жұлдыздар динамикасының негізгі түсініктерін: қозғалыс теңдеулері, галактика потенциалындағы жұлдыз қозғалысының траеториясы нөлдік жылдамдықтар контурымен анықталатындығын келтірдік. Үшінші интегралдың ...
 • Amirova, E.L.; Matveyeva, N.A. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  The article discusses the features of phonostylistic approach to describing prosody of the sounding text. The focus of the article is on the prosodic characteristics of a university lecture as one of the genres of academic ...
 • Әбіл, Е.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
 • Назарова, С.В.; Шевченко, Л.Я. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье анализируется роль в учебном процессе таких дисциплин общественного цикла, как социология и политология. Определяется их место в концепции высшего образования Республики Казахстан. Авторами статьи рассматриваются ...
 • Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала институтымызда өткен Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференциясында жасалған баяндаманың қысқартылған нұсқасы. Автор аталмыш проблемаға академиялық сипат беріп, оның жаңа концепциясын ...
 • Брагина, Т.М.; Рулёва, М.М. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье приводятся сведения о составе, распространении и распределении земноводных на территории Костанайской области. Земноводные в регионе относительно слабо изучены. В настоящее время батрахофауна Костанайской ...
 • Ахметбекова, С.; Хамзина, К.Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада музыка пәнінің халықтық тәрбие берудегі рөлі жайлы баяндалады. Қазіргі таңда оқу орындарында өнердің басты бір мақсаты – ол адам баласының барлық әрекетіндегі өнер арқылы патриоттық сезімталдыққа жастарды тәрбиелеу ...

Search DSpace


Browse

My Account