DSpace Repository

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИСАКОВСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Show simple item record

dc.contributor.author Гурина, Марина Рудольфовна
dc.contributor.author Бургард, Маргарита Сергеевна
dc.date.accessioned 2019-11-15T07:59:58Z
dc.date.available 2019-11-15T07:59:58Z
dc.date.issued 2019-02-15
dc.identifier.uri http://repo.kspi.kz/handle/item/3415
dc.description.abstract Қазіргі заманғы кəсіптік білім беру жұмыстарды орындауға дереу кірісуге дайын жоғары білікті, бəсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған. Білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі оқытудың жаңа технологияларын енгізу болып табылады. Дуальді оқыту жүйесі-кəсіптік-техникалық кадрларды даярлаудың ең тиімді нысандарының бірі. Современное профессиональное образование ориентировано на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, готовых немедленно приступить к выполнению работ. Одной из задач системы образования является внедрение новых технологий обучения. Дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров. Modern professional education is focused on the training of highly qualified, competitive specialists who are ready to start work immediately.One of the tasks of the education system is the introduction of new learning technologies. The dual system of education is one of the most effective forms of training of professional and technical personnel. ru_RU
dc.subject білікті маман ru_RU
dc.subject кəсіби құзыреттер ru_RU
dc.subject кəсіптік оқыту ru_RU
dc.subject жұмысқа орналастыру ru_RU
dc.subject маман ru_RU
dc.subject жұмыс берушінің талаптары ru_RU
dc.subject ынтымақтастық ru_RU
dc.subject əлеуметтік əріптестік ru_RU
dc.subject квалифицированный специалист ru_RU
dc.subject профессиональные компетенции ru_RU
dc.subject профессиональное обучение ru_RU
dc.subject трудоустройство, ru_RU
dc.subject специалист ru_RU
dc.subject требования работодателя ru_RU
dc.subject сотрудничество ru_RU
dc.subject социальное партнерство ru_RU
dc.subject qualified specialist ru_RU
dc.subject professional competences ru_RU
dc.subject vocational training ru_RU
dc.subject employment opportunity ru_RU
dc.subject specialist, ru_RU
dc.subject requirements of employer ru_RU
dc.subject cooperation ru_RU
dc.subject social partnership ru_RU
dc.title ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИСАКОВСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account