Now showing items 1-1 of 1

    • КОНФЛИКТ КАК ЯВЛЕНИЕ И ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

      Жусупбекова, Гульмира; Медведок, Снежана; Кулагина, Светлана; Мнайдарова, С.С. (2019-04-19)
      Мақалада Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекетті кпедагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің студенттерінің даулы жағдайларда мінез-құлықтың әртүрлі формаларарын көрсетуін зерттеу ...