Now showing items 1-1 of 1

    • ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

      Алимгасинова, Гульшат; Лантух, Яна; Заяц, Мария; Мнайдарова, Светлана Сейтжановна (2019-04-19)
      Бұл мақалада мұғалімнің портфолиосы кәсіби құзыреттілік өсуінің көрсеткіші ретінде түсіндіріледі. Теориялық бөлігінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілік тұжырымдамасын және мәнін қамтиды. Мұғалім құзыреттілігіне тұжырымдамасына, ...