2018 год

 

Recent Submissions

  • Баубекова, Т.К.; Баймаганбетова, К.Т.; Загорулько, В.В.; Жусупова, А.У.; Баймаганбетова, Б.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
    Әдістемелік құралда берілген тапсырмалар,жаттығулар,географиялық есептер арнайы және пәндік құзыреттерді дамытуға арналған. Берілген тақырыптар бойынша географиялық терминдерге, ұғымдарға сипаттама ұсынылған. Сонымен ...