DSpace Repository

Білім беру практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері | «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики».

Білім беру практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері | «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики».

 

«Білім беру практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы Алтынсарин оқуларының Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген. Мақала авторлары: жоғары оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату және білім беруді жаңғырту мәселелері бойынша халықаралық кәсіби қауымдастықтың өзекті мәселелерін талқылауға алған. Аталған жинақ жоғары оқу орындары және колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілерге арналаған. В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики». Авторы статей: преподаватели вузов и колледжей, учителя школ и научные сотрудники обсудили актуальные проблемы повышения качества образовательного процесса, модернизации образования. Настоящий сборник предназначен для преподавателей вузов и колледжей, учителей школ, научных сотрудников. ISBN 978-601-7934-67-5. ©Костанайский государственный педагогический университет имени У.Султангазина, 2019

Recent Submissions

View more