DSpace Repository

«Преподавание естественно-математических и технических дисциплин в школе»

«Преподавание естественно-математических и технических дисциплин в школе»

 

«Жаратылыстану-математикалық және техникалық пәндерін мектепте оқыту»: атты ғылым қызметкерлері кҥніне арналған студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы / «Преподавание естественно-математических и технических дисциплин в школе»: Студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню работников науки. Жинаққа ғылым қызметкерлері кҥніне арналған студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары енгізілген. Оқытушылар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларына арналған. / В сборник включены материалы студенческой научно-практической конференции, посвященной Дню работников науки. Предназначен для преподавателей, магистрантов, студентов и учащихся школ.– Қостанай, 2018. – 375 б. – қазақша, орысша. ISBN 978-601-7934-41-5

Recent Submissions

View more