DSpace Repository

Browsing Вестник КГПИ 2024 №1 by Title

Browsing Вестник КГПИ 2024 №1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Abilmalikov, K.K.; Serzhan, Sh.; Kurmaniyazov, Y.S. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Botay-Tersek historical and cultural community covered the territory of Northern Kazakhstan in the IV millennium BC, characterized by the first facts of horse domestication. Scientific discussion between Kostanay archeologists ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Омарова, Д.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Берілген мақалада Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» романындағы мақал-мәтелдердің қолданыс ерекшелігі талданады. Мақалада мақал-мәтелдердің теориялық тұжырымдамалары мен құрылымы зерттеу объектісі ретінде алынған. ...
 • Калкашев, С.Г.; Абдиманапов, Б.Ш.; Аяпбекова, А.Е.; Нурханов, М.А.; Гордеева, З.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақаланың негізгі идеясы – педагогтердің кәсіби-педагогикалық инновациялық амалдарды игеруі. Осы амалдың бірі – саралау, ол мақсат қою, ақпараттық, шығармашылық және бағалау деген құзыреттіліктермен анықталады. Мақалада ...
 • Жақып, А.А.; Қабден, Қ.Ж.; Нурмуханбетова, Н.Н.; Сергазина, С.М.; Острецова, И.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақалада қазіргі заманғы оқытудың ең танымал әдістерінің бірі-«case-study» әдісін қолдану ерекшеліктері қарастырылған. Мұндай қызметті ұйымдастыруда оқытудың перспективалы технологияларының бірі «Сasestudy » әдісі сипатталады.. ...
 • Жигалова, Н.Г.; Цыганова, А.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  На сегодняшний день знакомство человека с различными элементами городской среды всё чаще происходит при использовании новых форм интерактива. Одной из таких форм является квест. Статья посвящена применению квест-технологии ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Кім-кімнің де туған жерінің табиғатына тартып туатыны қазір ақиқатқа айналып келеді. «Арқаның кербез сұлу Көкшетауы» деп жырлаған Арқаның арқалы ақыны Сәкен Сейфуллин, Кеңес Одағының батыры, ғалым Мәлік Ғабдуллин, ақын, ...
 • Есионова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  В проекте «Организация исследовательской деятельности школьников через систему STEM-обучения» представлены основные направления работы с учащимися в рамках интеграции предметов естественно-математического цикла наук ...
 • Орманова, Г.К.; Ораз, А.Д. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Бұл мақаладаорта мектепте «Ядролық физика» бөлімін оқытуда оқушыларды ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне баулу жолдары жан-жақты зерттеліп, әдебиеттерге шолу жасалады. Ядролық физиканы оқытуда қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдер ...
 • Казиева, Г.Н.; Тастанов, М.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  «Физика» бағыты бойынша қолданыстағы білім беру құрылымы қарастырылып, оның негізгі сипаттамалары келтірілген; мектепте оқыту әдістері сипатталған; физиканы оқыту әдістері, сондай-ақ мұғалімдердің алдында тұрған мәселелер ...
 • Абдулин, Ж.К.; Тастанов, М.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Данная статья посвящена исследованию роли самостоятельной работы студента в процессе обучения в высшем учебном заведении. Авторы обсуждают значение самостоятельной работы в формировании компетенций студентов и рассматривают ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Қуанышбаева, Г.Ш. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Берілген мақалада С. Мұратбековтың бірнеше шығармаларына жан-жақты талдау жүргізілді. «Соғыс» концептісі күрделі ұғым екені анықталды. Автор «Соғыс» концептісін беруде көріктеуіш құралдарды ұтымды пайдаланған. Жазушы ...
 • Есіркепова, К.Қ.; Артықбай, И.Б.; Акрамова, М.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Бұл мақалада Тахауи Ахтановтың “Қаһарлы күндер” романындағы “Соғыс” концептілік жүйесі талданды. Концепт ұғымы мен концептілік жүйе құрылымы, бірліктері туралы теориялық мәліметтерді пайдалана отырып, жазушының роман ...
 • Безаубекова, А.Д.; Атығай, Ш.С.; Шахметова, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Қоғамда адамзат үшін ең басты құрал ол – тіл. Әр тілдің өзіне тән қоғамдағы орны мен қолданыста көрінетін ерекшеліктері бар. Осындай жүйеге сай олар әр түрлі семьяларға топтастырылады. Аталған мақалада дүниежүзі тілдерінің ...
 • Безаубекова, А.Д.; Амиргалиева, Е.С.; Қайырғали, Д.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақалаға өзек әрі арқау болып отырған тақырып – тіл. Тіл – байланыс жасау, яғни коммуникация жасаудың айнытпас айқын құралы. Дүниедегі кез –келген жаратылыстың немесе құбылыстың шығуы мен даму тарихы, өзінің атқаратын ...
 • Коваль, А.П.; Баяндин, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  В статье проведен анализ состояния безопасности и охраны труда и его особенности в Республики Казахстан в рамках реализации программы РНИИОТ О.1062 ИРН BR 11965728 «Экономические проблемы безопасного труда и институциональные ...
 • Жаппасова, К.А.; Тастанов, М.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Сандық технологиялардың ғылым саласына енуі оқытудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдануды талап етеді. Оқу материалдарының тұтас кешенін қамтитын электрондық білім беру ресурстары (ЭББР) оқыту формаларын түрлендіруге ...
 • Есіркепова, К.Қ.; Елепай, А.А.; Укенова, Т.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Бұл мақалада Ғ. Мүсіреповтің “Ұлпан” романындағы “Қазақ бейнесі” концептілік жүйесі талданды. Концепт ұғымы мен концептілік жүйе құрылымы, бірліктері туралы теориялық мәліметтерді пайдалана отырып, жазушының романы тіліндегі ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Исмагамбетова, Ж.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақал-мәтелдер – ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ танымы мен тұрмысын, арман мүддесін анық көрсетеді. Мақал-мәтелді орынды қолдану арқылы аузы дуалы би-шешендер ұрыс-жанжалды әділетті шешіп, халық баласына тәлім-тәрбие ...
 • Қожанұлы, М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақалада халық ауыз әдебиетінің бір саласы – шешендік сөздерді отандық ғалымдар көзқарастарына сүйеніп, қазақ ономастикасы аясында сөз етеді. Шешендік сөздерді о баста айтушы жеке адамдар болса, ал оны сақтаушы, келер ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Алдабергенова, Ж.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2024)
  Мақала «Махаббат» концептісінің адам руханиятының маңызды көрінісі ретінде қарастыруға арналған. «Махаббат» концептісі этникалық қоғамның эмоционалды мінез-құлқын көрсете отырып, қазақ санасындағы көптеген бейнелерге ...

Search DSpace


Browse

My Account