DSpace Repository

АҚТӨБЕ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖЕМ ӨЗЕНІНІҢ ИХТИОФАУНАСЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Show simple item record

dc.contributor.author Сырымбетов, С.Т.
dc.contributor.author Абдукаримов, А.М.
dc.contributor.author Туралин, Б.А.
dc.date.accessioned 2022-05-30T08:12:24Z
dc.date.available 2022-05-30T08:12:24Z
dc.date.issued 2022-04-14
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5972
dc.description.abstract Жем өзенінің ихтиофаунасының қазіргі жағдайы антропогендік факторлардың зиянды əсерінен, экологиялық дағдарыс, яғни, Жем өзенінің тартылуы жəне браконьерлердің теріс əсері салдарынан, Жем өзені ихтиофаунасының қазіргі жағдайы күрт нашарлауынан туындап отыр. Осыған орай, Ақтөбе облысындағы Жем өзенінің ихтиофаунасының биологиялық алуантүрлілігін, олардың биологиялық ерекшелігі мен практикалық маңызы жəне қазіргі жағдайын анықтау қажеттілігі туындап отыр. Балықтар мен басқа да су жануарларының мекендеу орындарының азып-тозуы мен бөлшектенуі биологиялық əртүрлілікті төмендететін аса маңызды факторлардың бірі болып табылады. Судағы биологиялық ресурстар үшін мекендеу орындарының азып-тозуы мен бөлшектенуінің негізгі себебі ұтымсыз су пайдалану болып табылады. Су айдындарының ластануына, сондай-ақ гидробионттар мекендеу ортасының азып-тозуына да душар етеді. Көбею орындарында, қоныс аудару жолдарында жəне қыстайтын жерлерінде балық аулау режимімен тыйым салу шараларын белгілеу қажет. Жем өзені ихтиофаунасының түрлік құрамын анықтап жəне жойылып бара жатқан балық түрлерін сақтап қалу. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov en_US
dc.subject ихтиофауна en_US
dc.subject отряд en_US
dc.subject тұқымдас en_US
dc.subject доминанттық түрлер en_US
dc.subject антропогендік фактор en_US
dc.subject экологиялық дағдарыс en_US
dc.subject морфосарап en_US
dc.title АҚТӨБЕ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖЕМ ӨЗЕНІНІҢ ИХТИОФАУНАСЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ en_US
dc.title.alternative Biological features of the ichthyofauna of the Aktobe region river en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account