Now showing items 1-1 of 1

    • РОЛЬ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ И ПУТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

      Хайдарова, Айгерим Мейрамовна; Абдикенова, Эльмира Дуйсенбаевна (2019-02-15)
      Мақалада қалыптастырушы бағалаудың оқу үдерісіндегі рөлі мен маңызы ашылып, оқу үшін бағалаудың анықтамасы беріледі. Сонымен қатар, қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру барысындағы кейбір мəселелер қозғалады. Мақаланың ...