Now showing items 1-3 of 3

  • АТА-АНАЛАРДЫҢ ӨЛШЕМДІ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚАБЫЛДАУЫ 

   Жаппар, Айдын Серікбайқызы; Хамзина, Күлшат Бақытжанқызы (2019-04-10)
   Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада ата-аналардың өлшемді бағалау жүйесін қабылдауы туралы айтылады. Өлшемді бағалау жүйесі туралы көптеген мәліметтер алатын болады. Осы мақалада ата-аналардың өлшемді бағалау жүйесі туралы көз ...
  • ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

   Бикенова, Шынар Хамитовна; Жаманова, Гульнар Курмангалиевна; Кошанова, Гулнур Бейсенбековна (2019-02-15)
   Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі міндеттеріның бірі оқу мақсатына жету үшін критериалды бағалау жүйесін енгізу. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын - ала белгіленген критерийлердің нақты ...
  • УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА УРОКАХ - ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ, ЗНАНИЯМ, СОТРУДНИЧЕСТВУ 

   Бармина, Анастасия Юрьевна; Станишевская, Галина Александровна (2019-02-15)
   Бұл мақалада гуманитарлық цикл пəндері бойынша оқушылардың уəждемесін арттыруға мүмкіндік беретін əдістер, стратегиялар мен əдістерді зерттеу сипаттамасына назар аударылады.Атап айтқанда, сабақта оқушылардың қызметін ...