Now showing items 1-20 of 70

  • АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРУДОВ МАГЖАН ЖУМАБАЕВА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

   Жумабаева, Ментай Алпысбайкызы (2018-11-23)
   Аннотация Жұмыс М. Жұмабаевтың педагогикалық еңбектерін зерттеумен таныстырады. 1992 жылы жазылған "Педагогика" кітабына ерекше назар аударылады. Оның ғылыми жəне педагогикалық зерттеулерінің ерекшеліктері ...
  • АСПЕКТЫ КРЕАТИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

   Уварина, Наталья Викторовна (2018-11-23)
   Аннотация В представленной автором статье рассматриваются аспекты теории креативно- прогностического управления в современном образовании, в частности раскрываются: особенности управленческого решения, ...
  • БIЛIМ БEРУДIҢ ТИIМДI ТҮРI 

   Саутпаева, Акблек Абдикаликовна; Барамбаева, Карлыгаш Айтбаевна (2018-11-23)
   Андатпа Мəңгілік ел ертеңі - тəлімді ұрпақ. Ұстаз рухани жаңғыру аясында шəкірттеріне білім беріп қана қоймай елінің шын патриоты етіп тəрбиелеуді тілге тиек етеді. Бəсекеге қабілетті тұлғаны тəрбиелеуде ...
  • БАЛАЛАР ƏДЕБИЕТІНДЕГІ МАҒЖАН 

   Жармухамбетова, Жанат Каратаевна (2018-11-23)
   Аннотация Өзектілігі. Мақсаты. Қазақ балалар əдебиеті - қазақ əдебиетінің кенже дамыған саласы болғанымен, руханиятымызды көркемдік кеңістігін байытуымен қатар, тəрбиелік- тағылымдық жағын да толықтырып отырған ...
  • БІЛІМ БЕРУ ТƏЖІРИБЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТƏСІЛДЕР 

   Қонарбаева, Бақтыгүл Қыстауовна (2018-11-23)
   Аннотация Осы жазылған мақала педагогтардың жаңа əдіс тəсілмен білім беру. Тəрбиенің дамуында жақсы нəтижеге қол жеткізу үшін оқытушылар мен студенттердін арасындағы қарым қатынастың жақсы болуы. Заман ...
  • БІЛІМ БЕРУ ТƏЖІРИБЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТƏСІЛДЕР 

   Сыздыкова, Қарлығаш Кадировна (2018-11-23)
   Аннотация Мақсаты. Өзектілігі: Білім беруде қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың түрлерін біліп, оны қазақ тілі сабақтарында кеңінен қолдану. Жаңа əдіс-тəсілдерді тиімді қолдану арқылы оқушының білімге деген ...
  • БІЛІМ БЕРУ ТƏЖІРИБЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТƏСІЛДЕР 

   Шинибекова, Гульшат Сайлаукановна; Сулейменова, Лазат Мадиевна (2018-11-23)
   Аннотация Бұл мақалада білім беру саласын жетілдіру мақсатында жаңа инновациялық технологияларды оқу үрдісінде жиі қолдану қажеттігі, қазақ тілі мен əдебиетті оқыту үрдісінде қазіргі заманауи ...
  • БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

   Бегежанова, Галия Хамитовна (2018-11-23)
   Аннотация Өзектілігі. Мақалада заманауи білім беру мекемелеріндегі инновациялар, оларды жаппай тəжірибеде шығармашылық қолданудың мүмкіндіктері мен маңызы, педагогикалық инновациялардың өлшемдері мен ...
  • ВЕЛИКИЙ СЫН ВОСТОКА 

   Гвиздок, Любовь Вячеславовна (2018-11-23)
   Аннотация Мақаланың өзектілігі өскелең ұрпақты патриоттық, интернационалдық, төзімділік, Отанға деген сүйіспеншілік, ұлттық сананы сақтап қалуда орасан зор үлес қосқан адамдарға деген құрметті тəрбиелеумен байланысты. ...
  • ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ-СТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

   Уразова Людмила Ивановна, Людмила Ивановна (2018-11-23)
   уалды оқыту жүйесінің негізі болып саналатын, техникалық – кəсіптік оқу орындарының жұмыс беруші өндіріс жəне шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе отырып, нарық заманында бəсекелестікке төтеп ...
  • ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАЗАХСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 1920 ГОДЫ (НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

   Нурушева, Гульмира Келдыбаевна (2018-11-23)
   Түйін Осы мақала қазақ халқы тарихындағы өзекті мəселелерінің біріне айналып отырған – ХХ ғасырдың 20 жылдырындағы қазақ мамандары санатының қалыптасуына арналған. 20 жылдардың екінші жартысында Кеңес мемлекетінде, ...
  • ДВИЖЕНИЕ МАРАЛ-ИШАНА: ХАРАКТЕР И ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ 

   Кузембайулы, А.; Алибек, Т.К.; Шакимбаева, А.Р. (2018-11-28)
  • ДЕБАТ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ТҰЛҒАНЫҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

   Калиев, Дастан Дүйсенұлы; Мешітхан, Ақжол Ахытұлы (2018-11-23)
   Аннотация Бұл мақалада қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістер туралы мəселелер қарастырылды. Тұлғаны қалыптастыру үшін дебат технологиясының қолдану жолдары берілген. Аннотация В этой статье ...
  • ЖАС ҰРПАҚТЫ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН ТƏРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

   Ивышева, Эльмира Кияковна (2018-11-23)
   Аннотация Өзектілігі. Менің ойымша осы таңдап алынған тақырыбымның өзектілігі – білім сапасын арттырып қана қоймай, адамгершілік пен ар – ұят бар жерде шындық пен əділдік болады жəне тəрбиесі бар жас ұрпақтың ...
  • ЖАС ҰРПАҚҚА ТƏЛІМ-ТƏРБИЕ МЕН БІЛІМ БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

   Саметова, Нургуль Серикбаевна (2018-11-23)
   Аннотация Өзектілігі. Мақсаты. Ұрпақтарымызда парасатты да, білікті, мəдениетті де білімді етіп тəрбиелеп, олардың дүниетанымын адамзаттық деңгейде дамытамыз десек, бойында ұлттық жəне азаматтық намысы бар ұрпақ ...
  • ЖАСТАРҒА ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

   Хамзина, Күлшат Бақытжанқызы (2018-11-23)
   Аннотация Бұл мақалада жастарға ұлттық рухани құндылықтарды қалыптастырудағы тəрбие мəселелері қарастырылады. Аннотация В этой статье рассматриваются вопросы образования молодежи в формировании ...
  • ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

   Муханова, Айман Молдагалиевна; Биримжанова, Айгуль Каримовна (2018-11-23)
   Аннотация Өзектіліг: Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сабақты ұйымдастыруға қолайлы Мақсаты: Нəтижелерді жақсарту , практикалық іс-əрекеттегі зерттеу жəне сыни іс- əрекеттегі зерттеу. Аннотация ...
  • ЖАҢАША ҮЛГІДЕГІ САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ – МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫ 

   Карамурзина, Айгуль Баякметовна (2018-11-23)
   Аннотация Бүгінгі күні білім берудің сапасын арттыру үшін мұғалімге қойылатын талап көп: əр сабақ мазмұнын жоспарлау үлкен талғампаздықты, ізденісті қажет етеді. Оқушы қажеттілігін тудыратындай құзіреттілікке ...
  • ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

   Сафронова, Гульфира Кемелевна (2018-11-23)
   Аннотация Əлеуметтік-педагогикалық қызметті ұйымдастыру, əлеуметтік педагог жұмысының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Мақала техникалық жəне кəсіптік білімберу ұйымдарындағы əлеуметтік педагог қызметінің ...
  • ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏДІС-ТƏСІЛДЕРДІ БІЛІМ БЕРУДЕ ҚОЛДАНУ 

   Досмурзина, Айнагуль Кенжебековна (2018-11-23)
   Аннотация Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасындағы білім жүйесінің даму кезеңі оны түпкі негізі мен əдіснамасын қозғайтын кең көлемді реформалармен сипатталады. Қоғамның жаңарып өзгеруіне ...