Now showing items 1-1 of 1

    • БIЛIМ БEРУДIҢ ТИIМДI ТҮРI 

      Саутпаева, Акблек Абдикаликовна; Барамбаева, Карлыгаш Айтбаевна (2018-11-23)
      Андатпа Мəңгілік ел ертеңі - тəлімді ұрпақ. Ұстаз рухани жаңғыру аясында шəкірттеріне білім беріп қана қоймай елінің шын патриоты етіп тəрбиелеуді тілге тиек етеді. Бəсекеге қабілетті тұлғаны тəрбиелеуде ...