Now showing items 1-1 of 1

    • МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ЕҢБЕКТЕРІ- РУХАНИ ƏЛЕМДІ ТАНУДЫҢ КӨЗІ 

      Жумабаева, Гульжанат Тиышбаевна (2018-11-23)
      ы тəрбиелеу ісінде олардың ішкі жан дүниесі мен рухани əлемін тану , дамыту , жетілдіруге байланысты М. Жұмабаев мұраларын қолданудағы маңыздылығы. Мақсаты: біртуар ақынымыз М. Жұмабаев тəрбие саласында ...